Stránka je vo výstavbe

C&C Insurance service, s.r.o.
Sídlo: Palisády 33, 811 06 Bratislava
Ústredie a korešpondenčná adresa: Račianska 153, 831 54 Bratislava
Likvidácia poistných udalostí: skody@insr.sk
Obchodné oddelenie: obchod@insr.sk
Email: info@insr.sk | insr@insr.sk

Profil spoločnosti

Od svojho založenia v roku 2003 sa špecializujeme na sprostredkovanie poistenia, a tým i na poskytovanie kvalitných finančných, asistenčných, informačných a dalších súvisiacich služieb. Ako nezávislá a spoľahlivá spoločnosť ponúkame svoje služby prostredníctvom svojich spolupracovníkov na Slovensku ako i prostredníctvom obchodných partnerov a obchodných zastúpení.