Poistenie zásielok pri vnútroštátnej alebo medzinárodnej preprave – CARGO poistenie