Pokiaľ Vaše dieťa spôsobí škodu, zaplatiť ju musíte Vy